Certificatul de garantie - AUTOMOTIVE RETAIL SRL (BavAUTO)

Certificatul de garanție

AUTOMOTIVE RETAIL SRL (BavAUTO)

 


AUTOMOTIVE RETAIL SRL, societate cu răspundere limitată organizată și funcționând conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/2177/2010, având sediul social în Str. Nasaud 74, Sector 5, Bucuresti, România (punct de lucru: Str. Panduri 122D, hala D, Rudeni, 077046, Ilfov, Romania) și numărul de identificare fiscală RO26591580, cont bancar RO62INGB0000999901848906, deschis la ING Bank, capital social: 200 Lei, cu datele de contact: email: [email protected], telefon: +4 031 005 0650. Adresă trimitere Produse în garanție: Str. Panduri 122D, hala D, Rudeni, 077046, Ilfov, Romania., Tel: +4 031 005 0650 („Societatea”),

 

În temeiul dispozițiilor legale prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (în continuare „OUG 140/2021”) și de Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorului (în continuare „OG 21/1992”), emite prezentul certificat de garanție, („Certificatul de Garanție”) prin care se stabilesc termenii și condițiile în care este acordată garanția („Garanția”):

 

 

1. Dispoziții Generale

 

1.1. Prezenta garanție nu afectează, în niciun fel, garanția legală de conformitate de care beneficiază consumatorii potrivit dispozițiilor legale prevăzute de OUG 140/2021 și de OG 21/1992.

 

1.2. Noțiunea de consumator are înțelesul prevăzut de OUG 140/2021. În temeiul garanției legale de conformitate, consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a produsului. Astfel, în cadrul termenului de garanție, Societatea va remedia, pe cheltuiala sa, deficiențele Produsului, dacă acestea nu sunt imputabile consumatorului și dacă existau la momentul livrării Produsului.

 

1.3. În cazul în care măsurile de reparare a Produsului sunt disproporționate, Societatea va proceda la înlocuirea Produsului achiziționat.

 

 

2. Măsuri Corective

 

2.1. Conform garanției legale, în caz de neconformitate a produsului livrat, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a acestuia, de a beneficia de o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului, după caz.

 

2.2. Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta între reparație și înlocuire, cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare circumstanțele situației cum ar fi:

 

a) Valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea;
b) Gravitatea neconformității; sau
c) Dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.

 

2.3. Societatea poate refuza să aducă în conformitate bunurile dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele menționate anterior. În această situație, Societatea o să vă informeze în cel mai scurt timp.

 

2.4. Reparația sau înlocuirea bunurilor se va efectua de către Societate fără costuri, într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care Societatea a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate.

 

2.5. Societatea va suporta costurile cu transportul produsului în garanție, în situația în care cererea în garanție este întemeiată.

 

2.6. În completarea dispozițiilor prevăzute în cuprinsul prezentei secțiuni se aplică prevederile art. 11-14 din OUG 140/2021, pe care vă rugăm să le cercetați în cazul în care doriți să aflați mai multe.

 

 

3. Durata Garanției

 

3.1. În cazul Consumatorilor, termenul de garanție este de 24 luni și începe de la data livrării Produselor. Garanția este acordată doar pe teritoriul României, dacă nu se prevede altfel prin certificatul de garanție primit cu ocazia livrării Produselor. Pentru acordarea garanției este necesar ca neconformitatea să fi existat la momentul livrării Produselor. Garanția legală nu acoperă situații în care neconformitatea a apărut ulterior momentului livrării Produselor, în conformitate cu art. 9 din OUG nr. 130/2021. Termenul de garanție se poate prelungi în condițiile prevăzute expres de lege.

 

3.2. În cazul Agenților Economici, termenul de garanție al Produselor este de 12 luni, cu excepția Produselor a căror durată medie de utilizare este mai mică de 12 luni, pentru care termenul de garanție este de 6 luni sau este cel specificat în documentația tehnică ca fiind durata medie de utilizare. Pentru Produsele constând în radicasetofoane, aparate de redare CD, telefonate și radiotelefonate, perioada de garanție este de 12 luni. Pentru Produsele consumabile, termenul de garanție este de 3 luni, diferențiat în funcție de garanția producătorului. Pentru Produsele vândute de Societate care nu fac parte din categoria pieselor originale BMW Group, garanția se acordă exclusiv conform certificatului de garanție eliberat de către furnizor, Societatea declindu-și orice răspundere/responsabilitate cu aceste Produse.

 

Piesele de folosintă indelungată sunt: ambreiaje, arcuri, amortizoare, articulatii planetare, elemente de caroserie, elemente de directie, elemente de frană, semnalizatoare, stopuri, cabluri, pompe, radiatoare, tobe si tevi de esapament, rulmenti, fise de bujii, piese de electromotor si alternator, piese de motor în miscare.


Piesele auto cu caracter consumabil sunt: filtre (de ulei, aer, combustibil, habitaclu), becuri, baterii de cheie, stergatoare de parbriz, burdufe, bujii de aprindere si incandescente, garnituri metalo-plastic si simeringuri, curele de transmisie si distributie.


Pentru curele, lanțuri, întinzătoare si alte componente ale sistemului de distribuție se acorda garanție in condițiile specificate in documentația producătorului, respectiv in limita numărului de kilometri sau a perioadei de timp la care producătorul autovehiculului recomanda schimbarea componentelor sistemului, cu condiția ca toate elementele sistemului sa fie înlocuite la aceeași data conform specificațiilor producătorului.


Produsele care prezinta în perioada de garantie defecte de material sau de fabricatie, vor fi inlocuite cu altele noi, conform legii.


Termenul de valabilitate pentru lubrifianţi este de 36 luni de la data ambalarii, asa cum este mentionata pe ambalaj.


Garantia acoperă cel mult valoarea integrală a produsului reclamat.

 

 

4. Condițiile acordării Garanției. Cazurile care duc la pierderea/respingerea garanției

 

4.1. Societatea garantează că Produsele sunt funcționale din punct de vedere tehnic și că sunt în conformitate cu descrierile și caracteristicile Produselor prezentate pe Website. În măsura în care considerați că Produsele achiziționate nu corespund cu informațiile prezentate, vă rugăm să ne contactați în cel mai scurt timp, la coordonatele indicate pentru contact, pentru a clarifica situația. Totodată, având în vedere că Produsele comercializate de Societate nu sunt destinate instalării de către un utilizator final/Consumator (ci doar de către ateliere autorizate R.A.R.), aceste Produse nu vin însoțite de instrucțiuni de utilizare/montare. Totuși, informațiile referitoare la montarea Produselor pot fi obținute contra cost de la BMW Group.

 

4.2. Pentru acordarea garanției este necesar ca neconformitatea să fi existat la momentul livrării Produselor. Garanția legală nu acoperă situații în care neconformitatea a apărut ulterior momentului livrării Produselor, în conformitate cu art. 9 din OUG nr. 140/2021.

 

Trebuie să aveți în vedere că, în vederea acordării garanției, Produsele achiziționate trebuie să fi fost montate într-un atelier autorizat de R.A.R. pentru operațiunea respectivă, cu respectarea tuturor instrucțiunilor de montaj ale producătorului BMW Group, inclusiv test BMW Group, instrumente/scule speciale BMW Group etc.

 

4.3. Pentru acordarea Garanției, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 

a) Produsul achiziționat trebuie folosit exclusiv în scopul în care acesta a fost conceput;

b) Trebuie respectate instrucțiunile de folosire și întreținere a Produselor achiziționate disponibile la Producător.

c) Neconformitatea nu trebuie să fie rezultatul unei montări defectuoase sau defectarea să fi fost provocată ca urmare a unei utilizări neconforme a Produsului;

d) Garanția nu este acordată pentru Produsele care prezintă defecte fizice vizibile, cum ar fi lovituri, crăpături, ciobiri, componente arse, șocuri mecanice și altele asemenea sau pentru neconformitățile cauzate de supunerea Produselor la tratamente chimice, variații mari de temperatură sau presiune, manipulare incorectă și altele asemenea, care nu existau la data livrării acestora de către Societate; nu se acordă garanția nici pentru defecțiunile ce sunt cauzate de o acțiune exterioară sau de întreținerea neconformă cu prescripțiile productăorului;

e) Nu se acordă garanția nici în situația în care defecțiunea a fost cauzată de o altă defecțiune, neînlăturată la timp sau dacă Produsul a fost necorespunzător exploatat, manipulat ori dacă a fost suprasolicitat (cu titlu de exemplu, concursuri auto, activitățile de șocală, taxi etc);

f) Garanția nu este acordată în cazul în care în Produsul achiziționat s-au montat piese a căror utilizare nu este acceptată de către fabricant/producător sau dacă Produsul a fost modificat în altă parte decât la partenerii acreditați de către BMW Group;

g) Garanția nu este acordată pentru: instalarea/montarea Produselor de către o Societate care nu este autorizată de R.A.R. pentru operațiunea respectivă; defectarea produsă ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de montare BMW Group; defectarea produsă ca urmare a instalării/montării incorecte, fără folosirea instrumentelor/aparatelor necesare BMW Group; defectarea produsă ca urmare a depășirii greutății maxime admise a vehiculului, a presiunii pe punți sau a sarcinii utile pentru vehiculul respectiv; defectarea produsă ca urmare a nerespectării isntrucțiunilor de exploatare, manipulare, întreținere și revizie; inundarea, incendierea, expunerea la soare, descărcări electrice, tensiuni de alimentare necorespunzătoare, intervenții neautorizate, modificări sau și orice alte cazuri similare.

 

4.4. În vederea acordării garanției, este necesară adresarea unei solicitări scrise Societății, prin unul din mijloacele de contact disponibile și prezentarea următoarelor documente:

 

a) Copia după certificatul de înmatriculare al autovehiculului (în vederea verificării comptibilității Produselor);

b) Deviz de montaj service autorizat R.A.R. (complet, cu toate piesele adiționale montate enumerate) și documentele fiscale aferente;

c) Deviz de constatare a defecțiunii emis de către un service autorizat R.A.R. prin care se constată și se descrie detaliat defecțiunea, împreună cu documentele fiscale aferente;

d) Seria și numărul facturii de achiziție a Produselor și, dacă este cazul.

 

Neprezentarea acestor documente poate determina respingerea cererii de acordare a garanției.

 

4.5. Ulterior transmiterii solicitării, Societatea vă va comunica care sunt pașii următori. Produsele, împreună cu toate accesoriile aferente (dacă este cazul), trebuie predate personal sau transmise în atenția Societății la adresa: Str. Panduri 122D, hala D, Rudeni, 077046, Ilfov, Romania., Tel: +4 031 005 0650

 

4.6. În cazul în care consumatorul alege să livreze produsul prin curier, acesta se obligă să împacheteze produsul astfel încât să permită transportul în sigurață, fiind protejat de șocurile pe care le presupune transportul și, pe cât posibil, în cutia în care a fost livrat inițial. Totodată, dumneavoastră veți suporta costul transportului inițial, urmând ca Societatea să vă restituie această sumă în situația în care cererea de garanție este întemeiată. Coletele sosite in garantie cu valoarea transportului neachitata vor fi REFUZATE.

 

 

5. Pierderea/neacordarea garanției

 

5.1. Următoarele cazuri duc la pierderea garanției:

 

  • Piesa nu a fost cumparată de la  S.C. Automotive Retail S.R.L. (bavauto.ro);
  • Piesa nu a fost montată într-un atelier de specialitate autorizat de R.A.R. pentru marca BMW sau MINI, după caz. În cazul stațiilor de încărcare acestea nu au fost montate de o firmă autorizată pentru instalații electrice;
  • Piesa s-a defectat datorită unui montaj incorect sau datorită montării împreună cu piese conexe uzate, defecte sau modificate. Dupa caz daca nu au fost folosite sculele speciale recomandate de catre producător pentru montarea piesei in cauză;
  • Piesa a fost gresit aleasă sau a fost utilizată pentru alt scop decat cel indicat în catalogul producătorului BMW ETK;
  • Piesa nu a fost identificată corect datorită prezentarii de catre cumparător a unor date eronate sau a neprezentarii numarului de identificare a autoturismului;
  • Piesa s-a uzat sau deteriorat datorită suprasolicitarii, întretinerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului, neefectuarea reviziilor periodice conform recomandărilor producătorului autoturismului, atelierul de specialitate care a efectuat montajul nu a stabilit verificarile si reglajele ulterioare conform tehnologiei de montaj sau impuse de producător;
  • Autoturismul a fost folosit în alte scopuri decât cel prevazut de constructor sau a fost exploatat în conditii necorespunzătoare (raliuri, competii sportive, etc);
  • Autoturismul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de alta natură (socuri termice, electrice, mecanice);
  • Piesele prezintă urme de lovituri, zgarieturi, îndoituri, rupturi, deformări;
  • Piesele prezintă o uzura normala.

 

© 2010-2023 Automotive Retail SRL - CUI: RO26591580, Reg.Com.: J40/2177/2010